Xác nhận

Thư Viện Doanh Nhân Việt Nam

Thư viện số Doanh nhân Việt Nam

Thư viện Doanh nhân Việt Nam trên nền tảng internet là công trình tập hợp, lưu trữ và khai thác các thông tin, dữ liệu về doanh nhân Việt Nam, do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn – Cơ quan truyền thông của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh khởi tạo (đã Thông báo với Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM), vận hành và phát triển.

I. Ý NGHĨA CỦA THƯ VIỆN DOANH NHÂN VIỆT NAM

 • Tôn vinh và lưu truyền sử sách những doanh nhân tiêu biểu;
 • Lưu trữ và gia tăng giá trị khối tài sản là tri thức, kinh nghiệm của các tác giả và doanh nhân Việt Nam phục vụ nhu cầu tham khảo, nghiên cứu, học tập của Bạn đọc;
 • Cung cấp dữ liệu đáng tin cậy về các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phục vụ cho mục đích kết nối giao thương và nâng cao uy tín của cộng đồng doanh nhân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

IINỘI DUNG TƯ LIỆU CỦA THƯ VIỆN DOANH NHÂN VIỆT NAM

 • Tiểu sử và quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nhân Việt Nam xưa tiêu biểu.
 • Thông tin về các doanh nhân Việt Nam đang hoạt động kinh doanh.
 • Các sáng tác của doanh nhân Việt Nam.
 • Tài liệu nghiên cứu, truyền thông về doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.
 • Tài liệu phục vụ học tập, giải trí phù hợp với doanh nhân và bạn đọc.

III. HÌNH THỨC TÀI LIỆU CỦA THƯ VIỆN DOANH NHÂN VIỆT NAM

 • Bài viết trên trang web (thuviendoanhnhan.vn).
 • Tài liệu số dưới các hình thức (văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh động,…) trong kho Dữ liệu số (thuvienso.doanhnhansaigon.vn).

IV. NGƯỜI ĐỌC CỦA THƯ VIỆN DOANH NHÂN VIỆT NAM

 • Bạn đọc nói chung.
 • Người được cấp Tài khoản Doanh nhân.

Tài khoản Doanh nhân

 • Tài khoản Doanh nhân được Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn xét cấp cùng với mật khẩu trên cơ sở Đăng ký của Bạn đọc trên website thuviendoanhnhan.vn.
 • Bạn đọc có Tài khoản Doanh nhân được Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn cấp miễn phí không gian (dung lượng tối đa 5GB) để lưu trữ dữ liệu cá nhân (văn bản, hình ảnh…).
 • Bạn đọc có Tài khoản Doanh nhân được xem trực tuyến toàn bộ tài liệu, tải và lưu trữ một số tài liệu trong kho tài nguyên số của Thư viện Doanh nhân Việt Nam.
 • Bạn đọc có Tài khoản Doanh nhân được gửi bài viết cho Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, nếu được Tạp chí duyệt, bài viết sẽ được đăng trên website doanhnhansaigon.vn và thuviendoanhnhan.vn.
 • Hướng dẫn Đăng ký và sử dụng Tài khoản Doanh nhân tại đây.

V. CÁCH SỬ DỤNG THƯ VIỆN DOANH NHÂN VIỆT NAM

 • Xem bài viết trên website thuviendoanhnhan.vn: Bạn đọc click vào tựa bài.
 • Sử dụng tài nguyên số: Xem Quy định và Hướng dẫn sử dụng tài nguyên số tại đây.

Liên hệ Thư viện Doanh nhân Việt Nam:

Địa chỉ: Ban Thư viện - Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn

Lầu 6, số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Email: thuviendoanhnhan@doanhnhansaigon.vn